T1/Transit Forhåndsvarsel/Pre-Advice

Transittering og forhåndsvarsel

Transit and Pre-Advice

 
 
 
 
 
 
 

Her kan du bestille transittering (T1) fra oss ved å fylle inn alle feltene merket *. OBS! T1 kan bestilles max 1 uke før grensepassering.

I meldingsboksen må følgende fylles inn:

- Antall kolli

- Varetype

- Vekt

- Verdi

 

 

Når meldingen er sendt til oss vil det komme opp

"Takk for beskjeden."

Når vi har mottatt mailen og laget transitteringen vil du motta en melding fra oss med MRN-nummer på telefon.

 

Ny kunde hos oss?

Da trenger vi opplysninger om navn, adresse, personnummer ved privatperson, og organisasjonsnummer ved bedrift.

 

Vi gjør oppmerksom på at etter klokken 21.00 i ukedager og i helgene må vi også kontaktes på telefon 777 14 590.

Det vil påløpe ekstra kostnader ved utrykkning.

 

 

 

 

Hva er transittering/T1?

Transittering er en prosedyre gitt av tollvesenet hvor transport av varer foregår fra avsender til mottaker uten å måtte fortolle varene. Under transporten kan du passerer flere land. Det er ikke tillatt til å benytte, laste av eller omlaste varene under transitteringsprosedyren.

 

Hva trenger vi som speditør for å hjelpe deg med transittering?

Opplysningene vi trenger for å hjelpe deg/dere for å ordne en transittering er informasjon om transporten;

bil/henger nummer, grensepasseringssteder (avgangs- og bestemmelsestollsted), varetype, antall kolli og vekt (for hver varetype).

Verdi på lasten vil vi også trenge da vi stiller en garanti. Vanligvis får vi disse opplysningene om vi får tilsendt fraktbrev og faktura pr. mail eller via fax.

 

Hvordan foregår prosedyren?

Avsender tar kontakt med en speditør som lager og sender transitteringen gjennom tollvesenets elektroniske system TET (NCTS). Speditøren sender et MRN-nummer til transportøren som skal transportere varene. Dette nummeret må transportøren fremvise på tollstasjon (avgangstollstedet på transitteringen).Transportøren vil da få med seg et følgedokument hos tollvesenet, som er en utskrift av transitteringsdokumentet. Under transporten skal følgedokumentet være med hele veien til bestemmelsestollstedet. Når en ankommer bestemmelsestollstedet avsluttes transitteringen her. Det er viktig at transportøren sjekker åpningstidene til tollstasjonene som skal passeres.

 

Les mer om transittering av varer hos tollvesnet her

 

 

 

 

What is a transitdeclaration/T1?

A transitdeclaration is made if you are in need of bringing goods from one point to another without customsclearing them.

During the transport you can travel through all the countries that is part of the transitconvention. You are not allowed to use, unload or change means of transportation without the consent of the customs authorities.

 

How is it done in practise?

The necessary information is sent to us, preferably by email, and we will make the transit and send it through the authorities’ electronic system TET (NCTS).

When the transit is checked in the system we will get an MRN-number that we will send to the transporter of the goods.

When the driver get to the starting customspoint he present the number and the customs officers will print out a hardcopy of the transitdocument that should follow the goods until the closing customspoint.

We must stress that the document should follow the goods and that it must be closed at an open customs office.

 

What do we need to make a transitdeclaration for you?

Information that we need to make the transit for You are: Truck and trailers reg.no., starting and closing customspoint, type of goods, number and weight for each type of goods.

We will also need an estimated value of the total cargo to make the proper guarantee.

For sending the MRN we will need the drivers mobilenumber or you should provide us with some other means of getting the information to him We prefer to get this information by email,

but will of course be of service if the order is called in or faxed to us.

 

Read more about T1 on the customs webpage here

 

Hva er forhåndsvarsel?

Forhåndsvarsling skal skje når det foregår varetransport direkte mellom Norge og tredjeland (varer som kommer fra land utenfor EU/EØS-områder). Forhåndsvarslet skal varsles til tollstasjonen hvor varene skal passeres innen gitte tidsfrister.

 

Hvordan foregår prosedyren?

Forhåndsvarslet lages av deklarant og sendes via tollvesenets elektroniske system TET (NCTS). Enn kan enten lage et forhåndsvarsel alene eller i kombinasjon med transitteringsdokumentet.

 

Hva trenger vi som speditør for å hjelpe deg med forhåndsvarsel?

For å kunne hjelpe forhåndsvarsel trenger vi de samme opplysningene som ved transitteringsprosedyren. I tillegg trenger vi å vite dato og tid (+/-2 timer) på når transportøren skal passerer grensen.

 

Les mer om forhåndsvarsel hos tollvesenet her

 

What is a pre-warning?

When goods are arriving or going to countries outside EU/EEC there shall be made a pre-warning. This will be sent to the customspoint where the cargo leaves this area and should be made inside certain time limits.

 

How is the procedure carried out?

We will make the pre-warning and send it through the customs electronic system TET (NCTS). The pre-warning can be made in combination with a transitdeclaration or just by itself.

 

What do we need to help you?

To make the pre-warning we will need the same information as for the transitdeclaration. In addition we will need the date and time (+/- 2 hours) for the bordercrossing.

Read more about pre-advice on the customs webpage here

 

Skibotn Spedisjon AS, Stormyra 1

9143 SKIBOTN

Org.nr: NO 879 702 372 MVA

Tlf: +47 777 14 590, Fax: +47 777 14 591

Email: post@skibotn.com

 

© Copyright 2018